Vi sætter pris på din interesse for vores hjemmeside. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Derfor behandler vi dine personoplysninger i henhold til reglerne om databeskyttelse. Denne hjemmeside indsamler forskellige data og oplysninger om dig.

1. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Den ansvarlige for databehandlingen er:

 • Sylvest & Co Aps
 • Frydenborgvej 27N
 • 3400 Hillerød
 • Tlf: 30507055
 • (også omtalt som “Sylvest & Co”, “vi” eller “os” i denne privatlivspolitik)

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse, kan du også kontakte os via e-mail på info@sylvestogco.dk

2. Behandlingsformål og retsgrundlag

2.1. Vi behandler dine personoplysninger (navn, adresse, telefon og Email) på baggrund af din kontakt til os (kontaktformular, Email eller telefon) på grundlag af dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, pkt. a) i det omfang, der er beskrevet i dette respektive samtykke, og for behandlingen af heri beskrevne formål, f.eks. at din konsulent eller dennes team lead bruger dine kontaktoplysninger.

2.2. Vi behandler, på baggrund af opfyldelsen af en kontrakt eller handlinger, der går forud for indgåelsen af en sådan kontrakt (GDPR art. 6, stk. 1, pkt. b), dine personoplysninger med henblik på følgende behandling:

 • Ved præsentationen af vores hjemmeside
 • Til at implementere og afvikle ordre eller afmelde nyhedsbreve
 • Til afholdelse af privat demo, konkurrencer og kampagner

2.3. For at beskytte vores legitime interesser, navnlig for at beskytte vores it-infrastruktur, garantere tilfredsstillende kundekommunikation og fremme salget af vores produkter (GDPR art. 6, stk. 1, pkt. f), behandler vi dine personoplysninger med henblik på følgende behandling:

 • Til at gennemføre markedsundersøgelser
 • Til behandling på andre tidspunkter kan du kontakte os (f.eks. vedrørende spørgsmål, forslag eller andre meddelelser)
 • For at beskytte mod bedrageri og misbrug
 • Til optimering af vores tilbud (navnlig også det behovsbaserede design af vores hjemmeside)
 • Til at sende oplysninger (nyhedsbreve) om produkter og kampagner, der kan være interessante for dig

2.4. I særlige tilfælde kan vi også bruge dine personoplysninger til at opfylde en retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, pkt. c) for at beskytte vitale interesser (art. 6, stk. 1, pkt. d) eller til at udføre en opgave i offentlighedens interesse (art. 6, stk. 1, pkt. e).

2.5 Hvis du er Sylvest & Co konsulent, indsamler og bruger du visse personlige data for at kunne udføre vores kontrakt med dig, herunder dit navn, din postadresse, din email adresse, dit telefonnummer, dit momsnummer (hvis relevant), din kredit / oplysninger om debetkort, oplysninger, der leveres, når du svarer til os, og enhver opdateret information til os; Vi indsamler, bruger og opbevarer de ovennævnte personoplysninger, så du kan opfylde dine forpligtelser i henhold til kontrakten, opfylde vores forpligtelser i henhold til kontrakten, for at imødekomme forespørgsler eller spørgsmål, du har, for at give dig detaljer om demonstrationer, at betale din provision og overholder alle procedurer, love og regler, der gælder for os. Vores brug af dine personlige oplysninger kan også være nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser. Efter kontraktens ophør vil dine data blive begrænset til videre behandling og slettet ved udløbet af eventuelle retlige opbevaringsperioder, medmindre du udtrykkeligt har givet tilladelse til yderligere brug af dine data, eller vi har forbeholdt os ret til yderligere lovligt tilladte data brug, som vi informerer dig om i denne privatlivspolitik.

3. Yderligere indsamling og brug af dine personoplysninger

3.1. Webserverlogs Du kan altid besøge vores hjemmesider uden at fortælle os, hvem du er. Som det er tilfældet med de fleste hjemmesider, indsamler serveren (herefter omtalt som “webserveren”), der er vært for vores hjemmesider, automatisk oplysninger fra dig, når du besøger os på internettet. Webserveren genkender automatisk visse personlige oplysninger, såsom din IP-adresse, dato og tidspunkt du er på vores hjemmeside, de sider, du besøgte på vores hjemmeside, hjemmesiden du var på før, den browser, du brugte (f.eks. Internet Explorer), det operativsystem, du brugte (f.eks. Windows) samt domænenavnet og adressen på din internetudbyder (f.eks. AOL). Hvis vores hjemmeside bruger cookies (som forklaret nedenfor), gemmer webserveren også disse oplysninger. Vi evaluerer med jævne mellemrum disse serverlogs anonymt i statistisk øjemed, så vi kan se, hvordan vores websider bruges. Vi optimerer derefter vores hjemmeside baseret på disse resultater. Vi kan også bruge disse oplysninger i tilfælde af systemmisbrug i samarbejde med din internetudbyder og/eller lokale myndigheder for at identificere afsenderen af dette misbrug.

3.2. Sessions-cookies Vi gemmer det, der kaldes “cookies” for at give dig et omfattende udvalg af funktioner og for at gøre brugen af vores websider mere praktisk for dig. “Cookies” er små filer, der gemmes på din computer via din internetbrowser. Hvis du ikke vil bruge “cookies”, kan du forhindre, at “cookies” gemmes på din computer vha. relevante indstillinger i din internetbrowser. Bemærk, at dette kan begrænse vores tilbuds funktionalitet og funktioner. Tekniske cookies anvendes til at give brugeren adgang til hovedfunktionerne på hjemmesiden og dens varianter, til at sikre deres forbindelse og til at fremme brug af hjemmesiden og dens varianter, hvis indhold kan tilpasses derefter. Reklame-cookies bruges til at skræddersy det indhold, der vises på hjemmesiden og dens variationer til brugerne. Brugeren har mulighed for at dele indholdet med andre via sociale medier. Når brugeren anvender disse “dele”-knapper, installeres en tredjeparts-cookie.

3.3. Dataanalyse igennem pseudonymiserede brugsprofiler De oplysninger, som cookien genererer om din brug af denne hjemmeside (herunder din forkortede IP-adresse) sendes til og lagres af Google på servere i USA. Google bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, sammensætte statistikrapporter om hjemmesidens aktivitet for os og til at yde andre tjenester, der vedrører brugen af vores hjemmeside og brugen af internettet. Google kan overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis det kræves i henhold til loven, eller i det omfang tredjeparter behandler disse oplysninger på vegne af Google. For yderligere oplysninger om, hvordan Google bruger dine oplysninger, henvises til Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Du kan deaktivere Google-tjenester vha. en browser-add-on, hvis du ikke ønsker websideanalytik. Du kan downloade den her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt, kan du regulere brugen af individuelle cookies via indstillinger for beskyttelse af privatliv i din browser.

3.4. Brug af Facebook-grænseflader Hvis du er logget på Facebook, når du besøger vores side, kan leverandøren overdrage besøget til din netværkskonto. Hvis du bruger plugin-funktionerne (f.eks. klikke på knappen “Synes godt om”, slå en kommentar op), overføres disse oplysninger også fra din browser direkte til Facebook, og opbevares evt. der. Formålet med og omfanget af dataindsamling og netværks videre behandling og brug af oplysningerne findes i Facebooks datapolitik: https://facebook.com/policy.php

4. Konsekvenser af eventuel manglende levering af oplysninger

Vi indsamler oplysninger for at give dig de tilsvarende funktioner på vores hjemmeside eller til at besvare dine henvendelser. Hvis du selv har angivet disse oplysninger, er du ikke forpligtet til at angive disse frivillige oplysninger ovenfor. Uden disse oplysninger, kan vi dog ikke gøre de tilsvarende funktioner på vores hjemmeside tilgængelige for dig eller behandle dine henvendelser.

5. Videregivelse af oplysninger

5.1. Dataoverførsel til databehandlere Vi er afhængige af kontraherede eksterne virksomheder og eksterne udbydere (“databehandlere”) til at levere tjenesterne. I sådanne tilfælde deles personoplysninger med disse databehandlere for at fortsætte behandlingen. Disse databehandlere er nøje udvalgte, og vi gennemgår dem regelmæssigt for at sikre, at dit privatliv beskyttes. Databehandlere kan kun anvende disse oplysninger til de formål, vi har specificeret, og de vil også være kontraktligt forpligtet af os til udelukkende at behandle dine oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og de gældende databeskyttelseslove.

5.2. Anden datadelegering Derudover videregiver vi kun dine personoplysninger uden dit samtykke, når det er lovligt. Datadelegering kan være lovligt, navnlig i følgende tilfælde: Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, eller det er i Sylvest & Co’s legitime interesse, f.eks. på grund af tilsvarende anmodninger om oplysninger fra myndigheder. Behandling er påkrævet for at beskytte dine eller andres vitale interesser. Behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave, der er i offentlighedens interesse, eller for at udøve offentlig myndighed, der er delegeret til Sylvest & Co.

5.3. Dataoverførsler til tredjelande Sylvest & Co bruger ikke analyseværktøjer til at overføre oplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“tredjelande”).

6. Sletning af dine oplysninger

 • Hvis du har indgået en kontrakt med os eller anvender vores tjenester, behandler vi dine data, så længe det er nødvendigt for at gennemføre den pågældende kontrakt eller levere den pågældende tjeneste plus varigheden af en eventuel garanti eller garantiperioder.
 • Når du bruger nogle programmer på vores hjemmeside, kan vi gemme sikkerhedskopier i en meget begrænset periode for specifikke input. Ligeså snart den relaterede interesse ikke længere findes (f.eks. ved at eliminere fejl), sletter vi også disse oplysninger umiddelbart efter.

7. Dine rettigheder som berørt person

7.1. Oplysningsret Du er berettiget til når som helst, efter anmodning, at modtage oplysninger fra os om personoplysninger, der relaterer til dig, som vi har behandlet inden for rammerne af GDPR art. 15.

7.2. Ret til berigtigelse Du har ret til at anmode om omgående berigtigelse af personoplysninger, der vedrører dig, hvis de er forkerte.

7.3. Ret til sletning Du har ret til at anmode om, at vi sletter personoplysninger om dig, med forbehold for betingelserne i GDPR art. 17. Disse betingelser er navnlig til stede, hvis det respektive behandlingsformål er opnået eller på anden måde ophører med at finde anvendelse, og hvis vi behandler dine data på ulovlig vis, hvis du har tilbagekaldt dit samtykke, medmindre databehandlingen kan fortsættes på et andet juridisk grundlag, hvis du med succes modsætter dig databehandlingen (se paragraf ‎7.6), og i tilfælde af en sletningsforpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i et EU-land, som vi er underlagt.

7.4. Ret til begrænsning af behandling Du kan, i overensstemmelse med GDPR art.18, kræve, at vi kun behandler din personoplysninger i begrænset omfang. Denne ret finder navnlig anvendelse, hvis nøjagtigheden af dine personoplysninger bestrides, hvis du anmoder om begrænset behandling i stedet for sletning i henhold til vilkårene for en legitim anmodning om sletning (paragraf ‎7.3), og i tilfælde af, at oplysningerne ikke længere kræves for de formål, vi forfølger, men du har brug for oplysningerne for at hævde, udøve eller forsvare dine juridiske rettigheder, og hvis medholdet i en indsigelse fortsat bestrides.

7.5. Ret til dataportabilitet Du har, i overensstemmelse med GDPR art. 20, ret at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, og som du har givet os, i et struktureret, almindeligt, maskinlæsbart format, og til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

7.6. Ret til at gøre indsigelse

Du har, af hensyn til din egen særlige situation, til enhver tid ret til at indgive en klage vedr. behandlingen af dine personoplysninger, hvilket enten gøres i offentlighedens interesse eller for at beskytte vores legitime interesser. Vi vil ophøre behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandling, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er med henblik på at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav. Hvis du har indvendinger mod behandling af dine personoplysninger til reklameformål, ophører vi i hvert fald med denne behandling

7.7. Udøvelse af disse rettigheder Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, kan du f.eks. kontakte os via e-mail på info@sylvestogco.dk

7.8. Retten til tilbagekaldelse Hvis du har givet dit samtykke til, at vi kan behandle dine personoplysninger, kan du når som helst tilbagekalde dit samtykke, f.eks. via e-mail på info@sylvestogco.dk

eller ved at klikke på det respektive nyhedsbrev for det tilsvarende samtykke. Vi vil fra dette tidspunkt ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi udfører den respektive databehandling på et andet juridisk grundlag (f.eks. for at kunne fortsætte med at opfylde kontrakter med dig).

7.9. Ret til appel Du har også ret til at appellere til en tilsynsmyndighed, navnlig i det medlemsland, hvor du bor, arbejder eller stedet for den formodede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder GDPR.

8. Ændringer i privatlivspolitikken

De tjenester, som Sylvest & Co leverer, kan fra tid til anden ændres for navnlig at forbedre vores hjemmesides funktionalitet. Sådanne ændringer kan også påvirke brugen af dine personoplysninger. Sylvest & Co forbeholder sig derfor ret til at ændre denne privatlivspolitik. Den aktuelle version kan ses nederst på hver side på vores hjemmeside under overskriften “Privatlivspolitik”. Du bedes på denne måde holde dig opdateret om privatlivspolitikkens aktuelle status. Denne version af privatlivspolitikken gælder fra 25.05.2018.