OPHAVSRET

Medmindre andet er angivet – har ThermoMade ApS ophavsretten til tekster, billeder og andre oplysninger der er offentliggjort på webstedet. Enhver lagring, kopiering, reproduktion eller videresendelse af indholdet, selv i uddrag , er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra ThermoMade ApS.

INDHOLD

Information og materialer på dette websted kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og vi fralægger os udtrykkeligt ansvaret for sådanne unøjagtigheder eller fejl i så stort et omfang, som loven tillader det. Din brug af information eller materialer fra dette websted sker udelukkende på din egen risiko, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Det er dit eget ansvar at sørge for, at produkter, serviceydelser eller information, som er tilgængelig på dette websted, lever op til dine specifikke krav.

ThermoMade ApS kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfældige følgeskader som følge af adgang til eller brug af webstedet.

ThermoMade ApS påtager sig heller intet ansvar for, og kan ikke holdes erstatningspligtig for eventuelle skader eller vira på dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af dette websted eller ved overførsel af materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd fra dette websted, eller med oprindelse fra dette websted.

REFERENCER OG LINKS

ThermoMade ApS erklærer udtrykkeligt, at der på tidspunktet for etableringen af links til trediepart websteder, var de linkede sider fri for ulovligt indhold. ThermoMade ApS har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning eller på indholdet af de linkede sider.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle links og henvisninger inden for internet tilstedeværelse samt til alle tredjeparts poster i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister. Udbyderen af ​​det websted, der linkes til, skal være eneansvarlig for ulovligt, urigtigt eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der følger af en anvendelse eller manglende brug af sådanne typer af information.

DATA BESKYTTELSE

Skulle der være mulighed for at indtaste personlige eller forretningsmæssige data inden for internet-tilstedeværelse (e- mail-adresser , navne, adresser), skal det være på en udtrykkelig frivillig basis.

REVIDERING AF BETINGELSER OG VILKÅR

ThermoMade ApS kan til enhver tid revidere disse betingelser og vilkår ved at opdatere dette opslag. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor besøge denne side regelmæssigt for at gennemlæse de gældende betingelser og vilkår.

top